جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : وضعیت آمار ماشین ها و ادوات موجود در بخش کشاورزی و شاخص ها درجه وضریب مکانیزاسیون تا پایان سال 97

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0