جمعه, 1 شهريور 1398
عنوان : اهداف كمی پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش كشاورزی در سال 1397
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ 
ساعت : ۱۰:۳۱:۳۸

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

اهداف کمی پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در سال1397

برنامه کل زیر بخش ها در سال اول برنامه ششم 23-5-97

برش استانی اهداف کمی پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در سال 97


نمایش تعداد بازدیدها : 703

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0