شنبه, 30 شهريور 1398
عنوان : مرحله سوم بخشودگی سه ماهه جریمه نداشتن سابقه بیمه شخص ثالث ماشین های كشاورزی - اجرای طرح شماره گذاری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ 
ساعت : ۱۵:۸:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مرحله سوم بخشودگی سه ماهه جریمه نداشتن سابقه بیمه شخص ثالث ماشین های کشاورزی - اجرای طرح شماره گذاری

بخشودگی جریمه بند ( ب ) ماده 24 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ماشین های کشاورزی فاقد بیمه نامه شخص ثالث


نمایش تعداد بازدیدها : 432

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0