شنبه, 30 شهريور 1398
عنوان : تاكید بر رعایت جدی قیمت در تامین نیازهای ماشینی بخش كشاورزی مطابق با اطلاعات موجود در پرتال مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ 
ساعت : ۱۰:۶:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تاکید بر رعایت جدی قیمت در تامین نیازهای ماشینی بخش کشاورزی مطابق با اطلاعات موجود در پرتال مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی


نمایش تعداد بازدیدها : 599

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0