شنبه, 30 شهريور 1398
عنوان : نظارت، رصد و پایش عرضه ماشینهای كشاورری كه با استفاده از ارز با نرخ رسمی تأمین گردیده اند.
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۱۶:۱۹

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

نظارت ، رصد و پایش عرضه ماشین های کشاورزی که با استفاده از ارز با نرخ رسمی تامین گردیده اند. مهم


نمایش تعداد بازدیدها : 733

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0