پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398
عنوان : ابلاغ برنامه ، حداقل اهداف كمی پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش كشاورزی در سال 1398 متناظر اعتبارات تخصیصی از محل خط اعتباری شماره 7 مكانیزاسیون كشاورزی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۱۰:۵۱:۵۱

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

ابلاغ برنامه حداقل اهداف کمی پروژه تجهیز و نوسازی از محل خط اعتباری شماره 7 مکانیزاسیون کشاورزی

برنامه کل زیر بخش ها در سال دوم برنامه ششم

شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1398


نمایش تعداد بازدیدها : 1014

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0