دوشنبه, 23 فروردين 1400
عنوان : مدارك و مستندات لازم حائز شرایط جهت بهره مندی از تسهیلات حوزه مكانیزاسیون كشاورزی ( ورود به سایت )
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
ساعت : ۱۳:۷:۴۴

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

مدارک و مستندات لازم و حائز شرایط تراکتورها جهت بهره مندی از تسهیلات حوزه مکانیزاسیون کشاورزی

مدارک و مستندات لازم و حائز شرایط دنباله بندها جهت بهره مندی از تسهیلات حوزه مکانیزاسیون کشاورزی

ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل

فرم آنالیز قیمت

فرم اظهار شده توسط وارد کنندگان جهت محاسبه کالاهای وارداتی

ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی

تعهد نامه ارز دولتی

تعهد قیمت طبق ضوابط سامانه 124

مراحل دریافت اسناد واردات ماشین های کشاورزی جهت بررسی قیمت ( برای تعداد همان ثبت سفارش )بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0