شنبه, 15 آذر 1399
عنوان : رئیس جمهور: كار بزرگی در زمینه مكانیزه كردن كشاورزی طی ۷ سال اخیر انجام شده است
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ 
ساعت : ۱۶:۱۰:۱۰

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

https://bitu.ir/r9PfrD


نمایش تعداد بازدیدها : 242

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0